Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Löpande tjänster & avtal
Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltaren är en av de viktigaste leverantörerna för en bostadsrättsförening. Förvaltaren tar ett stort ansvar i att hantera den löpande ekonomin i föreningen och fungerar ofta som ett bollplank i olika frågor. En del föreningar upplever det som en omfattande process att byta ekonomisk förvaltare, även om det faktiskt inte är speciellt krångligt. Det är viktigt att kunna ställa krav och att med jämna mellanrum konkurrensutsätta sitt löpande avtal då betydligt billigare alternativ ofta finns. Kom ihåg att förvaltaren är en långsiktig partner men också en försäljare som gärna binder upp er i långa avtal!

Den ekonomiska förvaltningen är en verksamhet som på senare år effektiviserats och blivit mindre personalintensiv tack vare digitaliseringen. Det har givit upphov till en stor mängd utmanare på marknaden i form av mindre aktörer, som inte sällan kan erbjuda lägre kostnader jämfört med de större förvaltarna.
I dagsläget finns en mycket stor spridning i prissättningen mellan de olika ekonomiska förvaltarna. Styrelsen bör alltid be den nye förvaltaren om ett par referenskunder för att i högre utsträckning kunna förvissa sig om kvaliteten på tjänsten.
 
Viktigt att se upp med är den så kallade indexreglering som de flesta förvaltare använder sig av. Den innebär i praktiken att priset på tjänsten höjs en gång per år - ofta betydligt mer än den allmänna inflationstakten. Resultatet av detta blir att gamla förvaltningsavtal i de flesta fall är dyrare än nyligen upphandlade avtal. Anbudskollen.se stöter inte sällan på bostadsrättsföreningar som betalar närmare 40 procent mer än de borde för sin förvaltning! Det ligger i medlemmarnas intresse att föreningens förvaltningstjänster konkurrensutsätts med jämna intervaller.
 

Föreningar som använder sig av anbudskollen.se sänker i genomsnitt sina kostnader för ekonomisk förvaltning med 20-30 procent.

Fakta

Vilka bastjänster brukar ingå?

 • Löpande bokföring
 • Bokslut och årsredovisning
 • Lägenhetsförteckning
 • Avgiftsavisering
 • Lånebetalningar

Vilka tilläggstjänster brukar finnas?

 • Konsultation
 • Jurdisk rådgivning
 • Hemsida
 • Digital arkivering
 • Styrelseverktyg

Relaterade tjänster

Intressanta artiklar

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

 • Helt gratis och utan förpliktelser
 • Oberoende från förvaltare & leverantörer
 • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
 • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer