Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Löpande tjänster & avtal
Teknisk förvaltning och Fastighetsskötsel

För styrelsen i en bostadsrättsförening är det viktigt med god förståelse för fastighetens skick och vad som behöver åtgärdas för att bibehålla eller till och med öka dess värde. En teknisk förvaltares roll är att hjälpa bostadsrättsföreningen med just detta. Generellt brukar en teknisk förvaltare bl.a. ta fram en underhållsplan och se till att denna uppdateras med jämna intervaller. Detta görs i samband med en ofta årlig besiktning av föreningens fastigheter och definierar det underhåll som redan utförts och som kvarstår att utföras. Det är även möjligt att anlita en extern konsult specifikt för upprättandet av underhållsplanen. Det viktigaste är att föreningen har en seriöst framtagen underhållsplan eftersom den även är nödvändig för föreningens budgetering och för att sätta långsiktigt hållbara avgiftsnivåer för medlemmarna.

 
De flesta föreningar har en fastighetsskötare. Denne fungerar i praktiken som en sorts vaktmästare. Ett vanligt upplägg är att fastighetsskötaren med jämna mellanrum ronderar fastigheten och utför mindre justeringar och reparationsåtgärder. Skillnaden i engagemang, kompetens och proaktivitet varierar stort mellan olika fastighetsskötare. Innan tecknandet av avtal med ny fastighetsskötare kan det vara en god idé att be att få träffa den fastighetsskötare som är tänkt att hantera er fastighet. Det är viktigt att styrelsen känner att kommunikationen mellan er är välfungerande.

En annan viktig aspekt är att fastighetsskötaren har en bra rutin för felanmälningar som möjliggör för styrelsen att enkelt följa upp dessa. Det är också en fördel om fastighetsskötaren kan förse styrelsen med regelbundna rapporter över vad som utförts under ronderingarna. Styrelsen bör alltid be den nye förvaltaren om ett par referenskunder för att kunna förvissa sig om kvaliteten på tjänsten.
 

Viktigt att se upp med är den så kallade indexreglering som de flesta förvaltare använder sig av. Den innebär i praktiken att priset på tjänsten höjs en gång per år - ofta betydligt mer än den allmänna inflationstakten. Resultatet av detta blir att gamla förvaltningsavtal i de flesta fall är dyrare än nyligen upphandlade avtal. Anbudskollen.se stöter inte sällan på bostadsrättsföreningar som betalar närmare 40 procent mer än de borde för sin förvaltning! Det ligger i medlemmarnas intresse att föreningens förvaltningstjänster konkurrensutsätts med jämna intervaller.

 

Föreningar som använder sig av anbudskollen.se sänker i genomsnitt sina kostnader för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med 20-30 procent

Fakta

Vilka bastjänster brukar ingå?

 • Besiktning av fastighet
 • Upprättande och underhåll av underhållsplanen
 • Fastighetsskötsel

Vilka tilläggstjänster brukar finnas?

 • Underhållsavtal
 • Trädgårdsskötsel
 • Lokalvård
 • Digital ritningshantering
 • Konsultation

Vad kostar det?

 • Kostnaden är ofta baserad på antal lägenheter samt storleken av kommersiella lokaler och gemensamma utrymmen
 • Pris- och kvalitetsnivå varierar stort mellan de olika aktörerna på marknaden
 • För mindre BRF:er kan det vara ekonomiskt att kombinera trappstädningen med grundläggande fastighetsskötsel

Relaterade tjänster

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

 • Helt gratis och utan förpliktelser
 • Oberoende från förvaltare & leverantörer
 • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
 • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer