Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Löpande tjänster & avtal
Snöskottning

Snöskottning
Snöskottning kan delas in i två olika kategorier. Vanlig markskottning av uppfarter, parkeringar, asfalterade/grusade vägar och gångar, samt takskottning som ofta kräver mer resurser och säkerhetstänk. Varför behöver man som bostadsrättsförening ta bort snön? Inte bara för säkerheten, tillgängligheten och för att minska skador på fastigheten utan också för att föreningen kan bli juridiskt ansvarig för de personskador som uppkommer om snö eller is faller från taket.

Det finns två olika typer av avtalsformer gällande snöskottning. Det ena är ett så kallat avropsavtal, d.v.s. att styrelsen ringer när det behövs. Det andra är ett bevakningsavtal där snöskottningsentreprenören själv skottar när de bedömer att behovet finns. Ett viktigt tips är att undersöka vem som har ansvar för skador på egendom och eventuellt tredje man. Ett exempel kan vara om ni skottar tak och en bil på gatan får en krossad ruta p.g.a. skottningen, vem är då ansvarig för skadan? Inom ramen för vissa bevakningsavtal tar snöskottningsentreprenören även det juridiska ansvaret för eventuella skador som inträffar på tredje man. Särskilt gällande takskottningen är det viktigt att välja leverantör med omsorg, eftersom en felaktigt hanterad takskottning både kan innebära livsfara för förbipasserande och en juridisk risk för styrelsen.

Fakta

Vilka bastjänster brukar ingå vid Snöskottning?

  • Snöskottning
  • Material (skottning och säkerhet)

Vilka tilläggstjänster brukar finnas vid Snöskottning?

  • Bevakning av fastigheten
  • Saltning/Sandning av gångar och vägar
  • Försäkringar (ibland med i bastjänsten)

Relaterade tjänster

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

  • Helt gratis och utan förpliktelser
  • Oberoende från förvaltare & leverantörer
  • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
  • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer