Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Löpande tjänster & avtal
Lån

En stor del av föreningens finansiering utgörs av långfristiga lån, med vardagliga termer även kallat föreningslån. Dessa föreningslån är initialt, tillsammans med medlemmarnas insatser de pengar som använts för att köpa den fastighet som föreningen äger. De långfristiga skulderna minskar i och med att föreningen amorterar, men ökar även när föreningen behöver nytt kapital för att finansiera underhåll, reperationer och investeringar. Föreningen betalar ränta vilket är en stor del av föreningens kostnader. Räntebetalningarna har således stor påverkan på medlemmarnas månadsavgifter och är något som styrelsen enkelt kan påverka.

 

Det två vanligaste typerna av lånestrukturer är rörlig ränta och fast ränta med bindning. Den rörliga räntan är ofta en så kallad tre (3)-månaders ränta med uppdaterad räntenivå var tredje månad. En fast ränta innebär att man ”låser” in lånen på 1 år eller längre (1, 3, 5 eller 10 år) till en och samma räntesats. För att minska risken kan det vara lämpligt med en kombination av fast och rörligt. De 15 senaste åren har det dock varit betydligt billigare med rörliga föreningslån.

 

Många föreningsstyrelser konkurrensutsätter inte sina låneinstitut och betalar därför en alldeles för hög ränta. Det finns även förvaltare som erbjuder egna eller förmedlade hypotekslån. Vår rekommenderation är att hålla sig borta från dessa då de ofta har lång bindningstid till sämre villkor. Det finns ingen anledning till att förvaltaren ska tjäna stora pengar på era föreningslån. Det viktigaste är alltså att konkurrensutsätta lånen och våga pressa bankerna och deras ränta!

 

Är ni intresserad av gruppupphandlingar för BRF-lån?

Allabrf erbjuder, som enda aktör i Sverige, gruppupphandling av BRF-lån. Tack vare stora kreditvolymer kan föreningen uppnå väldigt låga räntenivåer. Sammantaget ger gruppupphandlingen föreningen fördelar som en enskild förening har svårt att uppnå. Läs mer om gruppuphandling via allabrf här. 

 

Använd kontaktformuläret nedan för en bedömning av föreningens låneupplägg med tips på åtgärder för sänkta räntekostnader.

Fakta

Relaterade tjänster

 

 

Intressanta artiklar

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

  • Helt gratis och utan förpliktelser
  • Oberoende från förvaltare & leverantörer
  • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
  • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer