Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Löpande tjänster & avtal
Revision

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman och har som roll att granska föreningens redovisade ekonomi. Det finns inget krav på att revisorn skall vara auktoriserad eller godkänd om föreningen har en redovisad nettoomsättning på mindre än 80 miljoner kronor. Många föreningar reglerar dock själva i sina stadgar att en auktoriserad eller godkänd revisor krävs. Auktoriserade revisorer tar ofta betydligt högre arvoden än övriga revisorer. Revisorn får inte vara någon i styrelsen (ledamot eller suppleant) eller gift, släkt eller sambo med någon i styrelsen.

Fakta

Vilka bastjänster brukar ingå?

  • Granskning av föreningen ekonomi
  • Granskning av styrelsens arbete
  • Revisionsberättelse

Vad kostar det?

  • Kostnaden är ofta baserat på ett fast pris och en rörlig del som baserar sig på storleken på föreningen
  • En genomsnittsförening (runt 3500kvm och ca 55 lägenheter) betalar (2015) ca 15 000kr per år
  • Om föreningen har kommersiella lokaler brukar revisionsarvodet bli högre

Relaterade tjänster

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

  • Helt gratis och utan förpliktelser
  • Oberoende från förvaltare & leverantörer
  • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
  • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer