Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Underhåll & reparation
VVS & stambyte

Stambyte

Ett stambyte är en mycket stor investering för bostadsrättsföreningen och ofta väldigt påfrestande för de boende då dessa behöver hitta alternativa boenden under en period. Ett stambyte innebär att man byter rörstammarna som går genom huset, de rör som byts ut är ofta kallvatten-, varmvatten- och spillvattenrör. Då stambytet görs från källare till lägenheternas blandare påverkas alla utav detta. I samband med stambytet brukar badrum renoveras. Livslängden på stammarna brukar generellt vara runt 30-60 år, men bör bytas innan det är för sent då fukt- och vattenskador kan göra att bytet bli dyrare. Det finns det två typer av stambyten, traditionellt och prefabricerat. Traditionellt innebär att man river och lägger nytt och prefabricerat är att man lägger nya stammar utan att göra något åt de gamla. Det senare alternativet brukar vara en snabbare metod då det innebär mindre rivning, metoden passar oftast bättre till fastigheter där badrummen är byggda direkt på varandra och i samma planlösning.

Relining

Relining är ett alternativ till stambyte om fastigheten generellt sett är i bra skick. Relining är ett samlingsnamn för olika metoder på rörrenovering, det innebär i princip att man rengör och lägger nytt fodermaterial i rören istället för att byta ut hela rör, detta kan göras med flera olika metoder. Relining är ett billigare alternativ till det traditionella och prefabricerade stambytet. Relining gör att man skjuter upp ett framtida stambyte, kanske upp till 25-30 år.

VVS

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet. Syftet är att påvisa att ventilationen fungerar som den ska och att inomhusklimatet är bra. OVK ska enligt boverket göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilket typ av ventilationssystem föreningen har (3 år för FT-, FTX-ventilation och 6 år för S-, F-, FX-ventilation).

Fakta

Stammbyte

 • Stammar har en livslängd på ca 30-60 år
 • Renovering av badrum
 • Traditionellt stambyte
 • Prefabricerat stambyte

Relining

 • Billigare alternativ till stambyte
 • Renovering av befintliga stammar

Vad kostar det?

 • Ett traditionellt stambyte med renovering av badrum kostar generellt 250 000kr per lägenhet

Relaterade tjänster

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

 • Helt gratis och utan förpliktelser
 • Oberoende från förvaltare & leverantörer
 • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
 • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer