Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Underhåll & reparation
OVK och Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll, vanligt förkortat OVK eller OVK besiktning, är en lagstadgad kontroll av föreningens ventilationssystem. En fastighetsägare är därför skyldig enligt svensk lag att genomföra kontroller kontinuerligt.

 

För en bostadsrättsförening innebär det att styrelsen är ansvarig för att denna obligatoriska ventilationskontroll genomförs inom rätt tidsintervall. För att kontrollen ska vara godkänd krävs att besiktningen genomförs av en certifierad funktionskontrollant. Den certifierade besiktningskontrollanten ska föra protokoll och dokumentera eventuella brister i samband med besiktningen. När kontrollen är slutförd ska kontrollanten redovisa ett resultat, byggnaden är antingen godkänd eller ej godkänd. Eventuella påtalade brister ska åtgärdas inom sex månader från kontrolldatum. Styrelsen ska sätta upp ett intyg synligt i byggnaden som visar datum för kontroll, resultat och datum för nästa kontroll.

 

Syftet med denna kontinuerliga besiktning är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat.

 

Hur ofta en OVK-besiktning ska genomföras beror på vilket ventilationssystem som byggnaden har. Vi har enkelt listat de olika ventilationstyperna som finns och vilket tidsintervall respektive ventilationssystem ska kontrolleras inom.

Fakta


Olika ventilationstyper

 • S = självdragsventilation.
 • F = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX = F med värmeåtervinning.
 • FTX = FT med värmeåtervinning.

 

Hur ofta ska OVK göras?

 • S = 6 år
 • F = 6 år
 • FT = 3 år
 • FX = 6 år
 • FTX = 3 år

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

 • Helt gratis och utan förpliktelser
 • Oberoende från förvaltare & leverantörer
 • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
 • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer