Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Underhåll & reparation
Markarbete & dränering

Med jämna mellanrum kommer föreningen att behöva göra markarbeten, det kan vara allt från att renovera gårdar till att asfaltera gångar och parkeringsplatser. I vissa fall är det mindre ingrepp, men ibland kommer det större och mer omfattande renoveringar som behöver göras. En väl planerad och fin innergård ger exempelvis ett bättre helhetsintryck, höjer trivseln för medlemmarna och kan till och med höja värdet på fastigheten. Det finns även mer praktiska skäl till att göra renovera en innergård, om exempelvis en föreningen har en lokal eller källare under innergården finns det risk för läckage och den måste då planeras och förbättras för att minska det framtida underhållet som kan uppstå.

För att undvika fuktproblem kan föreningen även behöva göra en dränering, det är ett större ingrepp som kan komma att påverka framkomligheten och medlemmarna. Ett dräneringsarbete kan hålla på i flera veckor och innebär i princip att man gräver ett dike för att leda bort oönskat vatten. För effektivare avrinning installeras också ett så kallat dräneringsrör, röret är perforerade med små hål så att vatten enkelt kan tränga in och ledas bort.

Fakta

Relaterade tjänster

 

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

  • Helt gratis och utan förpliktelser
  • Oberoende från förvaltare & leverantörer
  • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
  • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer