Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Underhåll & reparation
Radonmätning

Radon är en doftfri och osynlig radioaktiv gas som finns naturligt i markgrunden och i vissa byggnadsmaterial. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att se till så att mätning och borttagning av radon görs i byggnaden. 

 

Varför ska man göra en radonmätning?

Radon är en radioaktiv gas som i förhöjda koncentrationer inomhus innebär en allvarlig hälsorisk genom att den kan orsaka skador som kan leda till att lungcancer utvecklas. Därför är det viktigt att få detta kontrollerat och att det inte överstiger Folkhälsomyndighetens satta gränsvärde på 200 Bq/m³, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken.

 

Miljökontoret runtom i Sveriges kommuner ställer krav på bostadsrättsföreningar att genom ackrediterade radonmätningar redovisa radonhalten i sina bostäder. Skulle det mot förmodan inte ske, så kan kommunen ge vite. 

 

Vart finns radon och hur vet man om man har det?

Radon kan finnas överallt: inomhus, i byggnadsmaterial, vatten som används i hushållet, i luften, marken runt om och under huset. 

Enda sättet att veta om det finns radon inomhus är att mäta. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 betyder att en atom per sekund sönderfaller i varje kubikmeter luft.

 

Hur går en radonmätning till?

Mätningen sker med hjälp radondosor som är utplacerad i fastigheten. Mätningen måste vara ackrediterade enligt ISO 170225 av SWEDAC, dvs specifika radondosor som uppfyller de satta kraven. 

 

När ska radonmätning göras? 

Radonmätningen ska pågå i minst två månader under 1 oktober och 30 april när det är eldningssäsong, dvs. sista mätningen kan påbörjas den 1 mars. Riksdagen har antagit mål för radon. Radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m³ senast år 2020. 

 

Vi hjälper din bostadsrättsförening med hela processen

Garantera en radonsäker boendemiljö i er bostadsrätt. Anbudskollen hjälper din bostadsrättsföreningar att hitta kvalitetskontrollerade tjänstebolag och säkerställer att radonmätning utförs korrekt genom ackrediterade radonmätningar. Kontakta oss för gratis upphandlingshjälp genom att skicka en förfrågan.

Fakta

Allmän information

 • Radonmätningen måste ske enligt vissa krav
 • Bostadsrätttsföreningen ansvar för att mätningen sker
 • Radonmätning ska pågå i 2 mån och under 1 okt - 30 april
 • Gränsvärdet ska vara lägre än 200 Bq/m³ innan år 2020

 

Att tänka på

 • Radon är en doftfri och osynlig radioaktiv gas 
 • Radon kan finnas överallt
 • Radon innebär en hälsorisk och kan orskara lungcancer
 • Ca 500.000 bostäder i Sverige har för höga radonhalter

 

Relaterade tjänster

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

 • Helt gratis och utan förpliktelser
 • Oberoende från förvaltare & leverantörer
 • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
 • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer