Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Underhåll & reparation
Energideklaration

Energideklaration

 

Det är hög tid för många föreningar att upprätta en ny energideklaration. Lagen om energideklaration infördes i samband med EU:s miljömål om att minska fastigheters energiförbrukningar år 2007. Enligt lag måste alla föreningar var tionde år förnya sin energideklaration. Då många föreningar upprättade sin deklaration i samband med att denna lag infördes år 2007 löper deras giltiga energideklaration ut under detta år. Det är därför läge för många föreningar att anlita en oberoende auktoriserad energiexpert för att upprätta en ny energideklaration.

 

Energideklarationen redovisar fastighetens energianvändning, även kallat energiprestanda, i syfte att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i fastigheter.  Energiprestanda fastställs i kilowattimmar per kvadratmeter, kWh/m2, och visar hur mycket energi fastigheten kräver för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och el. Utöver detta innehåller deklarationen information om eventuell radonmätning och den uppvärmda arean i byggnaden. I vissa fall omfattar deklarationen även åtgärdsförslag för att minska fastighetens energianvändning.

 

1 januari 2014 tillades ett system av energiklassning i energideklarationen i syfte att bostadsspekulanter ska kunna jämföra olika fastigheter. I alla deklarationer utförda efter detta datum visar energideklarationens sammanfattning byggnadens energiklass i skalan A-G, där A är den högsta klassen. Det nya systemet utgår från det krav på energianvändning som gäller för nybyggnationer, vilket motsvarar energiklass C. Det är därför inte ovanligt att äldre byggnader faller under energiklasserna D-G. Innan 2014 användes ett annat energi klassificeringssystem som även det bestod av sju energinivåer. Dock är inte dessa system direkt jämförelsebara med varandra.

 

Boverket är sedan juli 2012 tillsynsmyndighet över energideklarationerna och ansvarar för att energideklarationer upprättas, visas och överlämnas på det sätt som lagen föreskriver. Det är fastighetsägaren, alltså bostadsrättsföreningens, ansvar att en giltig energideklaration finns för fastigheten. Vid avsaknad av giltig energideklaration kan Boverket ålägga fastighetsägare att betala vitesförelägganden genom att ta ärendet vidare till domstol. Det är därför viktigt att er föreningar anlitar en oberoende auktoriserad energiexpert för att upprätta en ny energideklaration.

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

  • Helt gratis och utan förpliktelser
  • Oberoende från förvaltare & leverantörer
  • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
  • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer