Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Underhåll & reparation
Tak & vindsbygge

Takrenovering

En takrenovering är en av de mest kostsamma renoveringarna som en bostadsrättsförening behöver göra. Normalt sker det var 20-25 år, beroende på typ av tak och slitage. Vissa kompontenter såsom hängrännor och stuprör kan behövas bytas ut oftare än så. Många föreningar väntar till dess att det börjar läcka in vatten på vinden innan de tvingas göra en takrenovering. Föreningens underhållsplan skall säkerställa att det inte händer. En takrenovering är en stor investering som ofta kräver att föreningen tar upp nya långfristiga lån eller annan typ av finansiering, såsom förädling av råvindar eller kapitaltillskott från medlemmarna.

Förädling av råvind och andra utrymmen
Många bostadsrättsföreningar har så kallade "dolda tillgångar" i form av outnyttjad råvind som kan förädlas. Även andra outnyttjade utrymmen kan med fördel konverteras till bostäder, t.ex. gamla soprum, cykelrum eller affärslokaler.  Under de senaste 10-15 åren har det blivit allt vanligare att man bygger om råvindar till exklusiva vindsvåningar. I Stockholmsområdet är det inte ovanligt med priser på över 120 000 kr per kvm för färdigställda lägenheter (2017). Men även i mindre orter kan det vara lönsamt då kostnaden att bygga om ligger på ca 25 000- 40 000 kr per kvm i byggkostnader. I och med lättade tillgänglighetsregler blir det nu även billigare då kravet på hiss till högsta våning inte är lika påtagligt. 


Det finns i regel två huvudalternativ för föreningen. Det första innebär att föreningen säljer råvinden som den är till ett byggbolag, som tar ansvaret och risken för att planera, bygga och sälja lägenheterna. I det fallet minskar byggrisk och marknadsrisk för föreningen avsevärt, men uppsidan minskar. Detta kallas att man säljer vinden på rot. Det andra alternativet är att föreningen själva bygger via byggentreprenör och sedan säljer färdiga vindslägenheter via en mäklare på marknaden. I det senare fallet ökar både risken och arbetsmängden för styrelsen. 

 

Anbudskollen.se och allabrf.se rekommenderar i de allra flesta att föreningen säljer ytan på rot och därmed minskar föreningens risk betydligt. Det är dock aldrig rekommenderat att sälja ytan till en enskild vindsbyggare. Istället bör föreningen se till att alla relevanta vindsbyggare konkurrensutsätts genom en auktion eller upphandling - det leder till större intäkter för föreningen.

På grund av de stora värden som omsätts i liknande projekt innehåller branschen en hel del mindre seriösa aktörer. Det ökar kravet på att välja rätt entreprenör för projektet. Anbudskollen kan hjälpa er med en högkvalitativ utredning av era ekonomiska, bygglovsjuridiska samt tekniska förutsättningar för att genomföra ett förädlingsprojekt. En inledande bedömning och förstudie av era förutsättningar går att få kostnadsfritt för föreningen.

Fakta

Vilka typer av tjänster finns?

 • Takrenovering (plåt)
 • Takrenovering (tegelpannor)
 • Byte av takrännor / stuprör
 • Förädling av råvind
 • Solceller
 • Konsultation
 • Arkitekt
 • Förädling av övriga utrymmen

Relaterade tjänster

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

 • Helt gratis och utan förpliktelser
 • Oberoende från förvaltare & leverantörer
 • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
 • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer