Tjänster
Tips & Information
Om oss
Leverantör / förvaltare?
Löpande tjänster & avtal
Energieffektivisering (El & Värme)

Gemensamma el-avtal
Istället för att de enskilda hushållen har egna nät- och elavtal så kan bostadsrättsföreningar teckna ett gemensamt avtal. Det finns fördelar och nackdelar med att teckna ett gemensamt avtal för bostadsrättsföreningen. Ofta kan kostnaderna bli lägre då bostadsrättsföreningen blir en större och viktigare kund för elbolaget samt att skalfördelar i energieffektivisering kan uppnås. Nackdelen är att de enskilda hushållen förlorar den lagstadgade rätten att byta elleverantör, möjligheten till ersättning och skadestånd vid elavbrott, samt den avtalsreglerade rätten att få elmätaren kontrollerad om du misstänker att den går fel. Dock kan motsvarande bestämmelser regleras i avtalet med elbolaget samt i bostadsrättsföreningens stadgar.
 

Fjärrvärme
Fjärrvärme är en storskalig och effektiv metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till bostadsrättsföreningen, där den används för uppvärmning genom radiatorer och/eller för tappvarmvattenproduktion. Fjärrvärme bygger på skalekonomi, det vill säga att ett stort system levererar till många användare inom ett visst geografiskt område. Fjärrvärme kan minska kostnaderna för uppvärmning för bostadsrättsföreningen men leverantören är ofta i monopolställning vilket gör att det är viktigt att jämföra kostnaderna mot alternativ värmeproduktion (exempelvis el och bergvärme).

Lägre kostnader
Inom de flesta andra områden kan BRF:er få lägre kostnader genom ett byte av leverantör. Gällande el- och värme är detta sällan ett effektivt alternativ.

Istället kan man som förening vidta en mängd olika åtgärder för att sänka själva förbrukningen, med stora besparingar som följd. Att sänka förbrukningen är också mycket positivt ur miljöhänseende.
Det finns en mängd olika åtgärder som kan vidtas för att sänka förbrukningen. Allt ifrån fönsterbyten till tilläggsisolering samt bergvärmeinstallationer och automatisk prognosstyrning.

Alla fastigheter är unika och vi hjälper er med tips och råd kring metoder som passar just er. Särskilt uppvärmningskostnaderna utgör i regel en betydande del av föreningens totala kostnader. För många BRF:er går det därför att spara stora belopp med rätt metod och det behöver inte innebära komplicerade installationer. Skapa en förfrågan så hjälper vi er.

Fakta

Vilka tjänster finns inom el & värme?

  • El-avtal
  • Fjärrvärme
  • Energieffektivisering

Relaterade tjänster

Intressanta artiklar

Om oss


Anbudskollen hjälper din bostadsrättsförening hitta tjänstebolag som kan hjälpa er. Skapa en förfrågan hos oss och och få upp till fyra svar från våra anslutna företag. Anbudskollen är en tjänst för dig som är styrelseledamot i en BRF. Vi hjälper er att analysera kostnader, identifiera besparingspotential samt hitta och jämföra förvaltare, banker, försäkringsbolag och övriga leverantörer. Anbudskollen är en tjänst från allabrf.se, Sveriges största oberoende aktör med fokus på bostadsrättsföreningar.

  • Helt gratis och utan förpliktelser
  • Oberoende från förvaltare & leverantörer
  • Jämför er förening med 1000-tals andra föreningar
  • Professionell kvalitetssäkring av leverantörer